Uyumlu
- Güncel Mevzuatlarla UYUMLU
- SGK ve Bankalar ile Hazır ENTEGRASYON
- Muhasebeniz için ENTEGRASYON
Hesaplı ve Güvenli
- Altyapı ve Lisans Yatırımı YOK
- SSL ile GÜVENLİ Erişim
Kolay
- Online Videolar ile Uzaktan EĞİTİM
- iPad, iPhone, iPod Touch, Tablet Dahil MOBİL Çalışabilme
- Tüm Tarayıcılarla UYUMLU
Faydalı Bilgiler
SGK ve Damga Vergileri Nerelerden Kesilir

2016 yılında ücret bordro kalemlerinden yapılan yasal kesintiler:

ÖDEME CİNSİ

SGK

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

 

 

 

 

Asıl Ücret

Ssk Tavanı Var

Var

Var

Askerlik Yardımı

Var

Var

Var

Avanslar (ücret)

Yok

Kesilmiyor

Yok

Bayram Harçlığı

Var

Var

Var

Bayram Yardımı

Var

Var

Var

Çıraklık Ücreti

Yok

Sınırlı (Gvk 25/5)

Yok (3308 sayılı)

Doğum Yardımı

Yok

Sınırlı (Gvk 25/5)

Var

Eğitim Öğretim Yardımı

Var

Var

Var

Elbise Bedeli

Yok

Var Gvk 27/2 hrç

Var

Evlenme Yardımı

Yok

Sınırlı (Gvk 25/5)

Yok

Fazla Mesai

Var

Var

Var

Gece Zammı

Var

Var

Var

Giyecek Yardımı (Ayni)

Yok

Var

Yok

Giyecek Yardımı (Nakdi)

Var (4958/36)

Var

Var

Huzur Hakkı

Yok

Var

Var

İhbar Tazminatı

Yok

Var

Var

İkramiye

Var

Var

Var

İstirahat Yardımı

Yok

Var

Var

İş Riski Zammı

Var

Var

Var

İzin Harçlığı

Var

Var

Var

Jübile İkramiyesi

Yok

Var

Var

Kârdan hisse ücret

Var

Var

Var

Kasa Tazminatı

Yok

Var

Var

Kıdem Tazminatı

Yok

Sınırlı (Gvk 25/7)

Var

Konut (Nakdi)

Var

Var

Var

Konut Lojman

Yok

Sınırlı (Gvk 23/9)

Yok

Makam Tazminatı

Yok

Var

Var

Ölüm Yardımı

Yok

Yok

Var

Primler

Var

Var

Var

Sağlık Yardımı (ayni)

Yok

Yok

Yok

Sahıs Sigorta Primi

Yok

Sınırlı (Gvk 89)

Var

Satış Primi

Var

Var

Var

Tabii Afet Yardımı

Yok

Var

Var

Taşıt (Nakdi) Yol

Var

Var

Var

Taşıt (Servis)

Yok

Yok

Yok

Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi Şart)

Yok

Yok

Yok

Temettü İkramiyesi

Var

Var

Var

Temsil Ödeneği

Yok

Var

Var

Teşvik İkramiyesi

Var

Var Gvk 29/1 hrç

Var

Toplu Sözleşme Zam F.

Var

Var

Var

Yakacak (Ayni)

Yok

Var

Var

Yakacak (Nakdi)

Var 4958/36

Var

Var

Yemek (ayni)

Yok

Yok

Yok

Yılbaşı İkramiyesi

Var

Var

Var

Yıllık İzin Ücreti

Var

Var

Var

Aile Yardımı

Sınırlı

Var

Yok

Çocuk Yardımı

Sınırlı

Sınırlı(Gvk 25/4)

Yok

Yemek (Nakdi)

Sınırlı

Var

Var

Yolluk

Yok

Sınırlı (Gvk 24/2)

Var

devamı
19.04.2016
Özel Sağlık Sigortası ve BES Primlerinde Ücret Bordro Uygulaması

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde;
“… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.

Sigortalı adına ay içinde;
• Özel sağlık sigortası primi ,
• Bireysel emeklilik
Katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının,
• Aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek,
• Kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

Formülü

Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı,

Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı,
Örneğin;2016/Nisan ayında (A) sigortalısı işverence brüt 400,00 TL özel sağlık sigortası primi ve brüt 150,00 TL bireysel emeklilik katkı payı ödendiği varsayıldığında, bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret 1.647,00 TL olduğundan;

1.647,00 TLX%30 =491,10 TL istisna tutarı,

400,00 TL+150,00 TL =550,00 TL.

550,00 TL-491,10 TL = 58,90 TL 2016/Nisan ayının prime esas kazancına dahil
edilecektir.

 

ÜST SINIRI AŞMASINDA İZLEYEN İKİ AY PRİM ALINMASI ESASI


Sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının,5510/82 inci maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, söz konusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla sigortalının prime esas kazancına dahil edilecektir.

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise,

 

prime esas kazanca dahil edilecek tutar,

• ödenen özel sağlık sigortası primi
veya

• bireysel emeklilik katkı payı üzerinden

• %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin;2016/ Haziran ayında (A) sigortalısı için işverence brüt 500,00 TL özel sağlık sigortası primi ödendiği varsayıldığında, bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret de 1.647,00 TL olduğundan,

1.647,00X % 30 = 494,10 TL istisna tutarı,


500,00 TL – 494,10 TL = 5,90 TL 2016/Haziran ayının prime esas kazancına dahil edilecektir.
Örneğin;Haziran ayında (B) sigortalısı için işverence brüt 250,00 TL bireysel emeklilik katkı payı ödendiği varsayıldığında,bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret de 1.647,00 TL olduğundan,
1.647,00X%30 =494,10 TL istisna tutarı,
250,00 TL-494,10 TL =244,10 TL 2016/Haziran ayının prime kazancına dahil edilmeyecektir.

devamı
29.03.2016
E-Bülten Üyeliği
Yenilikleri takip etmek için E-Posta adresinizi giriniz
Delta Bilgisayar Hizmetleri