Hesaplamalar
Maaş Hesapla
Maaş Hesaplama
Kıdem İhbar Hesapla
Kıdem İhbar Hesaplama
AGI Hesapla
AGİ Hesaplama

 

E-Bülten Üyeliği
Yenilikleri takip etmek için E-Posta adresinizi giriniz
Faydalı Bilgiler
SGK ve Damga Vergileri Nerelerden Kesilir
- 19.04.2016

2016 yılında ücret bordro kalemlerinden yapılan yasal kesintiler:

ÖDEME CİNSİ

SGK

GELİR VERGİSİ

DAMGA VERGİSİ

 

 

 

 

Asıl Ücret

Ssk Tavanı Var

Var

Var

Askerlik Yardımı

Var

Var

Var

Avanslar (ücret)

Yok

Kesilmiyor

Yok

Bayram Harçlığı

Var

Var

Var

Bayram Yardımı

Var

Var

Var

Çıraklık Ücreti

Yok

Sınırlı (Gvk 25/5)

Yok (3308 sayılı)

Doğum Yardımı

Yok

Sınırlı (Gvk 25/5)

Var

Eğitim Öğretim Yardımı

Var

Var

Var

Elbise Bedeli

Yok

Var Gvk 27/2 hrç

Var

Evlenme Yardımı

Yok

Sınırlı (Gvk 25/5)

Yok

Fazla Mesai

Var

Var

Var

Gece Zammı

Var

Var

Var

Giyecek Yardımı (Ayni)

Yok

Var

Yok

Giyecek Yardımı (Nakdi)

Var (4958/36)

Var

Var

Huzur Hakkı

Yok

Var

Var

İhbar Tazminatı

Yok

Var

Var

İkramiye

Var

Var

Var

İstirahat Yardımı

Yok

Var

Var

İş Riski Zammı

Var

Var

Var

İzin Harçlığı

Var

Var

Var

Jübile İkramiyesi

Yok

Var

Var

Kârdan hisse ücret

Var

Var

Var

Kasa Tazminatı

Yok

Var

Var

Kıdem Tazminatı

Yok

Sınırlı (Gvk 25/7)

Var

Konut (Nakdi)

Var

Var

Var

Konut Lojman

Yok

Sınırlı (Gvk 23/9)

Yok

Makam Tazminatı

Yok

Var

Var

Ölüm Yardımı

Yok

Yok

Var

Primler

Var

Var

Var

Sağlık Yardımı (ayni)

Yok

Yok

Yok

Sahıs Sigorta Primi

Yok

Sınırlı (Gvk 89)

Var

Satış Primi

Var

Var

Var

Tabii Afet Yardımı

Yok

Var

Var

Taşıt (Nakdi) Yol

Var

Var

Var

Taşıt (Servis)

Yok

Yok

Yok

Personelin evinden işe gelip gitmesi için abonman bileti verilmesi (belgelenmesi Şart)

Yok

Yok

Yok

Temettü İkramiyesi

Var

Var

Var

Temsil Ödeneği

Yok

Var

Var

Teşvik İkramiyesi

Var

Var Gvk 29/1 hrç

Var

Toplu Sözleşme Zam F.

Var

Var

Var

Yakacak (Ayni)

Yok

Var

Var

Yakacak (Nakdi)

Var 4958/36

Var

Var

Yemek (ayni)

Yok

Yok

Yok

Yılbaşı İkramiyesi

Var

Var

Var

Yıllık İzin Ücreti

Var

Var

Var

Aile Yardımı

Sınırlı

Var

Yok

Çocuk Yardımı

Sınırlı

Sınırlı(Gvk 25/4)

Yok

Yemek (Nakdi)

Sınırlı

Var

Var

Yolluk

Yok

Sınırlı (Gvk 24/2)

Var

Özel Sağlık Sigortası ve BES Primlerinde Ücret Bordro Uygulaması
- 29.03.2016

5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde;
“… işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.” denilmektedir.

Sigortalı adına ay içinde;
• Özel sağlık sigortası primi ,
• Bireysel emeklilik
Katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının,
• Aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek,
• Kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir.

Formülü

Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı,

Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı,
Örneğin;2016/Nisan ayında (A) sigortalısı işverence brüt 400,00 TL özel sağlık sigortası primi ve brüt 150,00 TL bireysel emeklilik katkı payı ödendiği varsayıldığında, bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret 1.647,00 TL olduğundan;

1.647,00 TLX%30 =491,10 TL istisna tutarı,

400,00 TL+150,00 TL =550,00 TL.

550,00 TL-491,10 TL = 58,90 TL 2016/Nisan ayının prime esas kazancına dahil
edilecektir.

 

ÜST SINIRI AŞMASINDA İZLEYEN İKİ AY PRİM ALINMASI ESASI


Sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının,5510/82 inci maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, söz konusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla sigortalının prime esas kazancına dahil edilecektir.

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise,

 

prime esas kazanca dahil edilecek tutar,

• ödenen özel sağlık sigortası primi
veya

• bireysel emeklilik katkı payı üzerinden

• %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Örneğin;2016/ Haziran ayında (A) sigortalısı için işverence brüt 500,00 TL özel sağlık sigortası primi ödendiği varsayıldığında, bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret de 1.647,00 TL olduğundan,

1.647,00X % 30 = 494,10 TL istisna tutarı,


500,00 TL – 494,10 TL = 5,90 TL 2016/Haziran ayının prime esas kazancına dahil edilecektir.
Örneğin;Haziran ayında (B) sigortalısı için işverence brüt 250,00 TL bireysel emeklilik katkı payı ödendiği varsayıldığında,bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret de 1.647,00 TL olduğundan,
1.647,00X%30 =494,10 TL istisna tutarı,
250,00 TL-494,10 TL =244,10 TL 2016/Haziran ayının prime kazancına dahil edilmeyecektir.

6486 Sayılı Kanunla Sigorta Primi Teşvikinde 10 İşçi Sınırı Kaldırıldı
- 10.02.2016

10 Şubat 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6663 sayılı “Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” nun 28 maddesinde yapılan düzenleme ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi “Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre 52 ilde uygulanmakta olan 6486 sayılı kanunla sağlanan on ve üzeri işçi istihdam eden işyerleri için sağlanan yüzde altı oranındaki işveren hissesi sigorta primi desteği on işçi sınırlaması olmaksızın tüm özel sektör işyerinde uygulanacak.

Uygulamam 6663 sayılı yasının 35. maddesi gereğince 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yapılan bu düzenleme ile özellikle on kişinin altında işçi çalıştıran işyerleri ile küçük esnaf ve sanatkârın istihdam etmekte olduğu işçiler için yüklendiği sigorta primi yükü bir nebzede olsa azaltılmış oldu.

 

İndirimden Yararlanılabilecek Bölgeler

Bakanlar Kurulu’nca alınan karar uyarınca, illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumlarını göz önüne alarak prim indirimden yararlanılabilecek bölgeler, sözkonusu indirimden yararlanma süresine göre üç farklı listede gösterilmiştir.


1. Liste: Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon ve Uşak,
2. Liste: Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli ve Yozgat,
3. Liste: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Gökçeada-Bozcaada ilçeleri yer almaktadır.

 

İndirimden Yararlanma Süresi

1. Listede yer alan işverenlerce 2013/Ocak ila 2016/Aralık ayları arasında,
2. Listede yer alan işverenlerce 2013/Ocak ila 2017/Aralık ayları arasında,
3. Listede yer alan işverenlerce 2013/Ocak ila 2018/Aralık ayları arasında
Yararlanılabilecektir.


İndirimden Yararlanma Şartları

Bakanlar Kurulunca belirlenen bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerin prim indiriminden yararlanabilmeleri için;

1- Özel sektör işvereni olmaları
2- Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmaması,
3- İşverenin gerçek kişi olması halinde 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ödeme vadesi geçmiş borcunun bulunmaması veya 2. maddede belirtilen borçlarla birlikte toplam borcun aylık asgari ücreti aşmaması,
4- Vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının olmaması,
5- Aylık prim ve hizmet belgelerinin;
-1. Listedeki bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerce 46486,
-2. Listedeki bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerce 56486,
-3. Listedeki bölgelerde faaliyet gösteren işverenlerce 66486
Kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde verilmesi,
6- Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
7- İşyerinde kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığı veya sahte sigortalı bildiriminde bulunulduğu yönünde bir tespitin bulunmaması
8- e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin yapılmış olması; Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezasının olup olmadığının sorgulanabilmesi için e-Borcu yoktur aktivasyon başvurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

Yararlanılacak İndirim Tutarı

Aylık prim ve hizmet belgelerinin 46486/56486/66486 sayılı kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi halinde belgede kayıtlı sigortalıların;
- Prime esas kazanç tutarlarının tamamı üzerinden 05510-Beş puanlık prim indirimi,
- Prime esas kazanç alt sınıra kadar olan kazançları üzerinden 6486-Altı puanlık prim indirimi
Kadar hazine tahakkuku oluşturulacaktır. Bu durumda, indirim kapsamına girmeyen sigorta primlerinin işverence yasal süresi içinde ödenmesi halinde, 5 + 6 = 11 puanlık prim Hazinece karşılanacaktır.
Örneğin, İstanbul ilimizde faaliyet gösteren (A) Limited Şirketince düzenlenen 2016/Mart ayına ilişkin ayılık prim ve hizmet belgesinde

Sigortalı sayısı : 1
Prim Gün sayısı: 30
Prime esas kazanç tutarı: 3.000,00 TL olduğu düşünüldüğünde,
3.000,00 * 5 / 100 = 150,00 TL (05510) Hazinece karşılanacak tutar,
Günlük asgari ücret * Prim Gün Sayısı = İlave 6 puanlık indirime esas matrah
54,90 * 30 = 1.647,00
1.647,00 * 6 / 100 = 98,83 (66486) Hazinece karşılanan tutar
Olacaktır. Bu durumda işverence ödenecek sigorta primi
3.000,00 * 34,5 / 100 = 1.035,00 TL
1.035,00 – 150,00 – 98,83 = 786,17 TL olacaktır.

Özürlü Çalıştırma Teşviği
- 06.01.2015

19 Ağustos 2008 tarihinde Özürlü sigortalıların istihdamına ilişkin işveren hissesi prim teşviki kapsamında yayımlanan 2008 – 77 sayılı genelge gereği;

Özürlü sigorta primi işveren hissesi teşvikinden yararlanmakta olan işverenlerin, her yılın Ocak ayında özürlü sigortalı çalıştırdıklarına dair (Ek-1) belgelerini Türkiye İş Kurumu İl/ Şube Müdürlüklerinden onaylatarak işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerektiğinden, bu belgelerin her yılın Ocak ayında ibraz edilmemesi halinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin 14857 veya 54857 sayılı Kanun türü seçilerek gönderilmesinin engellenmesi amacıyla daha önce verilmiş olan “kod” ilgili ünitece kaldırılacak ve bahse konu belgenin yeniden ibrazına kadar bu işverenler söz konusu Kanunda öngörülen teşvikten yararlandırılmayacaktır.

Ek-1

Bordroda Düşük Gösterilen Ücretler Ve Kaçak Personel Çalıştırma Dönemi 1 Ağustos 2014 tarihinde sona eriyor.
- 18.07.2014
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, “Bankalar ve Kamu İdarelerince yapılacak olan Sigortalılık Kontrolü ile kurum ve kuruluşlardan alınacak bilgi ve belgelere dair tebliğ” 10.06.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile işverenlere yeni bir bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. Şirketler ve şahıs işletmeleri, çalışan işçileri ve şirket ortakları ile ilgili bilgileri düzenleyecekleri formlarda ücretler ve görevleri de SGK ya bildireceklerdir. Bildirim yükümlülüğü 01.Ağustos 2014 tarihinden itibaren başlatılacaktır.(İlk bildirge 30.09.2014) SGK tarafından istenen bildirim yükümlülüğü ile çalışanlara ve şirket ortaklarına yapılan ödemeler için beyan edilen prim ve esas kazançları ile olması gereken ücret, prim ve Bağ- Kur ödemleri kıyaslanarak farkları tespit edilecektir. Bununla sigorta ve vergi kaçaklarına son verilmesi amaçlanmaktadır. Hizmet tespit ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde 17.04.2010 tarihinden itibaren yapılan çalışmalar sonucunda yayınlanan tebliğ ile sona yaklaşıldığı görülmektedir. Prim ve vergi kaçakları ile kaçak personeli çalıştırma konularında oldukça önemli kararlar alınmıştır. 1- 17.04.2010 Tarihinde Yayınlanan Genelge SGK tarafından 17.04.2010 tarihinde yayınlanan “Kamu Denetim Elemanlarının Denetim Yetkileri Ve Sorumlulukları” ile ilgili genelge ile kamuda çalışan tüm denetim elemanlarına denetim yapılan şirket ve kurumlarda eksik bildirilen vergi ve sigorta farkları tespit edilerek bir ay içinde ilgili kurumlara üst yazı ekinde bildirileceği açıklanmıştır,Denetim elemanlarının bildirim işlemini yapmaması halinde ortaya çıkacak kamu zararının ilgili denetim elamanından tahsil edileceği konusunda sorumluluklar getirilmiştir. 2- Meslek Kodları ve Bildirim çalışmaları 2011 ve 2012 yıllarında yapılan çalışmalar ile Meslek Kodları (Nace kodları) ve bu mesleklerde çalışanların görevleri belirlenerek sigorta işlemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak yanlış meslek kodları kullanımı ile SGK ‘ da yeterli adımların atılamadığı, prim tahsilatlarının beklenen sonuçların çok gerisinde kaldığı için çalışmaların farklı boyutlara taşındığı görülmektedir. Yeni bir bildirim şeklinin kullanılması ile işverenler için tanımlanan 4/b ve çalışanlar için tanımlanan 4/ a sigortalıları için sigorta ve vergi kaçaklarını önleyerek, prim tahsilatını hızlandıracak çalışmalar hakkında yeni tebliğ çıkarılmıştır. Ayrıca kaçak işçi olarak çalıştırılanları Sosyal Güvenlik kapsamına almak, ayda 30 gün çalışmasına rağmen 10 gün olarak sigortası beyan edilen işveren ve alt işveren personeli ile ilgili kaçakları ortadan kaldırmak amacı ile yeni tedbirler alınmaya başlamıştır. 3- Eksik Gün, kısmi çalışma, çağrı üzerine çalışma bildirimlerinde yeni dönem Ayda 30 gün altında çalışması olan veya puantaj kayıtları olarak gösterilen eksik çalışanlar ile ilgili 01.08.2013 tarihinden itibaren eksik gün nedenlerinin bildirilmesi hakkında yayınlanan genelge ile düzenlenen belgelerde personelin çalıştığı günleri onaylaması şartı getirilmiştir. Ay içinde eksik çalışması olanların, aldıkları raporlar, ücretsiz izin belgeleri, kısmı süreli çalışma sözleşmesi, çağrı üzerine çalışma sözleşmesi gibi belgeler şirketlerde saklanacak, denetim sırasında ise beyan edilecektir. Hatta GSS ödemesi için kısmı ve çağrı üzerine çalışmalara ait sözleşmelerin işverenin sigortası olan kurumdaki dosyasına konması gerekmektedir. Bu konudaki en önemli karar ise puantaj kaydı olarak verilen eksik günler (07 Kodu) çalışanlar için aylık eksik puantaj kayıtlarını personelin imza etmesi şartıdır. Eksik günleri görülen personelin puantaj kaydında personel imzası bulunmadığı takdirde SGK tarafından kaçak personel çalıştırıldı olarak kabul edilecek ve resmen işlem yapılacaktır. Bu işlem sonunda eksik günleri olan aylar ile ilgili personellerin imzası yoksa, ek bildirge cezaları, % 5 hazine yardımlarının faizleri ile geri alınması, her ay için 2 asgari ücret tutarında idari para cezası tahsil edilmesi genelgede yer almıştır.(fazla SGK işyeri olanların cezaları 2-3 katına kadar çıkmaktadır). Genelgenin çıkmasından itibaren 1 yıl zaman geçmesi nedeniyle geriye dönük puantaj imzalatma imkanı kaybolduğu görülmektedir. İdari para cezaları ve hazine yardımı iadeleri işverenlere önemli yükümlülükler getirecektir. 4- Sosyal Güvenlik Kayıplarında Son Adım Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 10 Haziran 2014 tarihinde yayınlanan “Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ” kapsamında sigortalılık kontrolü, bordroda düşük gösterilen ücretler, işverenin kendi bağ-kur sigortası düşüklüğü, kaçak çalıştırılan işçiler, işveren tarafından çalışma günleri eksik gösterilen işçiler ile ilgili önemli çalışmalar başlatılmıştır. 01.Ağustos 2014 tarihinden itibaren tüm işyerleri, kurumlar, bakanlıklar ilk bildirgeler 30 Eylül 2014 tarihinden itibaren başlamak üzere Ağustos 2014’te yapılan bildirimleri SGK’ ya elektronik ortamda yapacaklardır. Bu konuda yazılım şirketleri hazırlıklara başlamış bulunmaktadır. 5- Bildirimlerin Yapılma Şekli Yeni inceleme paketlerinin yürürlüğe girmesi ile oldukça önemli denetim ve bildirimler alınacaktır. Bu duruma göre işveren şirketler, şahıs işletmeleri, bankalar, tüm resmi kurumlar, kolluk kuvvetleri bildirimleri ve belediyeler tarafından verilen hizmetler için yapılan çalışmalarda, sigortalı, sigortasız çalışan kişiler ile ücret alan şirket ortakları için Ağustos 2014 ayı ve her ay formda belirtilen bilgilerin kuruma verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bankalara veya Kamu Kurumlarına istenen bilgileri vermeyen şahısların işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.( Bireysel Kredi alma, Kredi kartı talepleri) Ayrıca beyan tarihinde bankada bulunan mevduat tutarı SGK ya bildirilecektir. 6- İnceleme Yapılacak Konular 17.04.2010 tarihinde başlayan hazırlıklar bu tebliğ ile yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Kaçak işçi çalıştırma, bordroda düşük ücret gösterme, işyerinden ücret alıp asgari ücretten prim ödeme gibi konulara işverenlerin dikkat etmemeleri halinde vergi ve sigorta kaçağı için incelemelerde sorunlar yaşanacaktır. 4/a ve 4/b sigortalılar için işyerlerinin bildirdikleri değil SGK da oluşacak ücret, görevler, ortaklar için şirketten alınan bildirimler ve SGK tarafından mesleklere göre elde edilen veriler esas alınarak rapor hazırlanacaktır. Bildirimlerde SGK tarafından yapılacak incelemelere göre elde edilen veriler sonucunda ortaya çıkan sigorta ve vergi farkları için ek beyanname ve bildirgeler verilerek kamu alacaklarının ve İPC’ nın tahsili sağlanacaktır. Bu konuda işverenleri bekleyen riskler oldukça fazladır. Verilecek ek bildirgeler ile ortay çıkan sigorta kaçakları nedeniyle şirketlere sağlanan % 5 hazine yardımları işverenlerden geri alınacak ve Sosyal Güvenlik Kanunu ile getirilen 10 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde yapılan tüm işlemlerde inceleme konusu yapılacaktır. Yayınlanan tebliğ ile, tüm tüzel kişi, şahıs işletmeleri, bankalar, bakanlıklar, kamu idareleri, iş davaları, çalışma bakanlığı tespitleri, belediyeler, kolluk kuvvetlerine yapılan tespitler ve bilgileri ertesi ayın sonuna kadar yeni bildirge ile SGK’ da ki ilgili birimlere elektronik ortamda ve manuel olarak bildirilecektir. 7- İncelemelerin başlama zamanı ve bildirimler, 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren kamu idareleri ve bankalarca, kurumun gerek protokollerle gerekse doğrudan “kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında belirleyeceği iş ve işlemlerde sigortalılık kontrolü yapılmadan işlemler sonuçlandırılmayacaktır.” Ayrıca 6183 sayılı kanuna göre kurum alacaklarının takip ve tahsilinin yerine getirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle başta iş dünyası ve işverenler olmak üzere, Bağ-kur kapsamındaki esnaflar ile tarımda kendi adına çalışanlar ve serbest meslek erbaplarının bu tebliğ kapsamında belirlenen kurum ve kuruluşlarla yapacağı/taraf olacağı iş ve işlemlerde ilerde cezalı bir duruma düşmemeleri için konu ile ilgili gerekli eksikliklerini gidermelerinde fayda görülmektedir. 8- Bildirim ve İnceleme Riski Kapsamına Girenler Bildirimlerden elde edilecek verilere göre risk kapsamında yer alacak firmalar, 1. Çalışanlarını asgari ücretten sigortalı gösterenler,(2’ li ücret ödeyenler) 2. Yönetici ücretlerini sigorta ve vergi için düşük gösteren firmalar, 3. SGK’ da asgari ücret üzerinden prim yatıran işyeri sahipleri 4. Alt işveren personelinin düşük ücret ile sigortalı görünmesi nedeniyle alt ve asıl işverenler, 5. Sigorta yapılmadan kaçak personel çalıştıranlar, 6. Personeli ayda 30 gün çalıştıran ve 10-15 gün sigortalı gösteren şirketler, 7. Sigortalı olması gereken personel ödemelerinin serbest meslek gibi gösteren firmalar bu incelemeler kapsamına girecektir. Valiliklerce; yapım/imalat, alım, satım, kullanım ve bulundurulma gibi ruhsatlandırma veya izin işlemlerine taraf olanlar ve bunların işyerlerinde istihdam edilenlere ait bilgiler bildirim konusu olacaktır. 9- İşverenlerin kayıpları nedir? Bu incelemeler sonucu ortaya çıkacak en önemli kayıpları ise, 1. Personel ücretlerini asgari ücretten gösteren firmalar için SGK prim ve vergi farkları, 2. Yönetici ve nitelikli personelin ücretlerini düşük gösteren firmaların prim ve vergi farkları, 3. Alt işveren tarafından ücretleri düşük gösterilmesi nedeniyle asıl işveren kayıpları, 4. Alt işveren tarafından personelin SGK primlerinin yatırılmaması ve sigorta borçları, 5. Ek bildirgeler nedeniyle ödenecek idari para cezaları, vergi ve sigorta farkları, 6. Geçersiz neden olarak kabul edilen puantaj bildirim ile ilgili kayıplar, 7. Açılacak hizmet tespit davaları sonucunda ortaya çıkacak prim ve vergi kayıpları, 8. Düşük ücret ödenenler tarafından açılacak işe iade davalarındaki farklar ve cezalar (Yeni tebliğ ile ilgili bildirim yapılacak konular arasında sayılmaktadır) Tüm bu kayıplar dışında en önemli faktör ise, bugüne kadar alınan % 5 Hazine yardımlarının Alt işveren ve Asıl işverenlerden faizleri ile birlikte geri alınması olacaktır. 10- SONUÇ: 10.06.2014 Tarihinde yayınlanan ve 01 Ağustos 2014 tarihinden itibaren verilecek olan bildirim şekline uymayan veya çeşitli nedenler ile yasal yükümlülüklerini doğru olarak yerine getirmeyen işverenler ve tüm firmaların tedbir alma fırsatı bulmaları oldukça zor olacaktır. Şimdiden yasa da yayınlanan tedbirlere uymayan işverenlerin belirtilen şartlara göre uyumlaştırma çalışmaları yapmalarında fayda bulunmaktadır. Ciddi sorunlar yaşanma durumu ertelenmeyecek şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. Ticari kredi niteliği taşımayan kredi talepleri ile kredi kartı talebinde bulunanların bilgisi, kuruma borçlu olanların bankalardaki hesaplarına ait bilgiler, ders ücreti karşılığında kuruluşlarda görevlendirilen kişiler, ücret almasına rağmen serbest meslek olarak ödeme yapanlar ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi şikâyetlerine yönelik bilgiler içeren tutanaklarda sigortasız olduğu, ücret ya da gün sayısı açısından kayıt dışı olduğu tespit edilen çalışanların bilgileri de SGK’ ya yapılacak bildirimlerde yer alacağı için kayıplar oldukça fazla olacaktır. Yükümlülüklerin başlaması nedeniyle firmaların yeni bildirim şekline göre uyarlama çalışmaları yapmaları oldukça önemli hale gelmiştir.
Bireysel Emeklilik ve Diğer Vergi İndirimleri
- 16.01.2013

Bireysel Emeklilik sistemindeki değişiklik nedeniyle; 1 Ocak 2013 tarihinden başlanılarak kişilerin ödemiş oldukları Bireysel Emeklilik tutarları vergi indirimine tabi tutulmayacaktır.

 

Bireysel Emeklilik:

İşveren tarafından çalışanı adına ödenen Bireysel Emeklilik Sigortası primleri vergi indirimine tabi tutulacak. Ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

Çalışanın ödemiş olduğu Bireysel Emeklilik Primleri Vergi İndirimi Uygulaması 31.12.2012 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

 

Hayat Sigortası:

İşveren tarafından çalışanı adına ödenen Hayat Sigortası primlerinin tamamı vergi indirimine tabi tutulacak. Çalışanın kendisi, eşi ve çocukları adına ödediği primlerin yarısı indirime tabi tutularak, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

 

Şahıs Sigortası:

İşveren tarafından çalışanı adına ödenen Şahıs Sigortası primlerinin tamamı vergi indirimine tabi tutulacak. Çalışanın kendisi, eşi ve çocukları adına ödediği primlerin ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır.

 

Konu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

İşveren Uygulama Tebliği
- 03.04.2012

1 Eylül 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğini indirmek için tıklayınız.

6111 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler
- 23.08.2011

6111 sayılı kanun ile 1.1.2011 tarihinden itibaren çocuk parasında vergi ve ssk indirimi için çocuk sayı sınırlaması kaldırılmıştır.

6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri
- 22.08.2011

Sigortalıların ay içerisinde eksik çalışmaları nedeniyle İşverenlerce SGK ‘ya verilen Eksik gün bildirim uygulamasında yapılan değişiklik nedeniyle;

2011 Şubat ayı Aylık Prim ve Hizmet belgesinden başlanılarak,

Sendikalar,

Vakıflar,

5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşların işyerleri,

Toplu iş sözleşmesi yapılan işyerleri,

50 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı aylara ilişkin özel sektör işyerlerinin,


eksik gün bildirim nedenlerini aylık prim ve hizmet belgelerinde belirtmeleri halinde, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 10 nolu ekinde yer alan Sigortalıların Eksik Gün Bildirim Formu ve eki belgeleri Kuruma verme yükümlülükleri kaldırılmıştır.


6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri için tıklayınız.

Delta Bilgisayar Hizmetleri