KIDEM İHBAR HESAPLAMA


Şirket Adı
Ad Soyad T.C. Kimlik No
İşten Çıkış Nedeni
İşe Giriş Tarihi (GG/AA/YYYY)
İşten Çıkış Tarihi (GG/AA/YYYY)
Aylık Brüt Ücret Kümülatif Vergi Matrahı
İkramiye Tutarı Senelik İkramiye Adeti
Aylık Yol Ücreti Aylık Yemek Ücreti
Yıllık Diğer Ödemeler Toplamı Senelik Kıdem Günü
İhbar Tazminatı
İhbar Gün
Brüt İhbar Tazminatı
İhbar Gelir Vergisi
İhbar Damga Vergisi
Net İhbar Tazminatı
Kıdem Tazminatı
Kıdem Gün
Kıdem Tazminat Tavanı
Brüt Kıdem Tazminatı
Kıdem Damga Vergisi
Net Kıdem Tazminatı