Online Bordro

İnsan Kaynakları ve Bordro yönetiminin her alanında müşteri beklentilerini karşılayan, teknolojiyle paralel bir çözüm sunuyoruz.

KULLANICI GİRİŞİ

ONLINE BORDRO NEDİR?


Online Bordro Programı

Bordrolarınızı web üzerinden Online Bordro programıyla yapın.

Dış Kaynak Kullanımı

Bordrolarınızı biz yapalım, çalışanlarınız veya yetkililer görüntülesin.

Danışmanlık Hizmeti

Teknik bordro hakkında bilgilendirme, eğitim.

Günümüzde faaliyet alanı ne olursa olsun, yerli ya da yabancı tüm firmaların ana ticari faaliyetlerine artan rekabet koşullarının gerektirdiği şekilde yoğunlaşması ve kendi alanında derinleşmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu odaklanmanın bir yan eseri olarak, tüm firmalar çeviklik ve akılcılık doğrultusunda stratejilerini ana faaliyet alanı dışındaki uzmanlıklar ile ilgili olarak dış kaynak kullanımına yönelmektedirler. Yeni bin yıla girilirken trend olarak görülen bu işleyiş; bugün bilgi sistemleri, altyapı hizmetleri, catering, temizlik, güvenlik vb alanlarda neredeyse alışılmış bir uygulama haline gelmiştir.


Bu gelişmelere paralel olarak bordro hesaplama ve beraberinde getirdiği işlemler, şirket karlılığına hiçbir pozitif katkısı olmamasına rağmen, yasal zorunluluklardan dolayı eksiksiz, gecikmeden ve hatasız uygulanabilme stresini taşıyan bir faaliyet olarak önemlidir. Resmi bildirgeler ile ilgili işlemler ve buna bağlı banka ödeme sistemleri ve hatta muhasebe işlemleri ile beraber bu konu, bahsedilen sebeplerden dolayı dünya genelinde dış kaynak kullanımının en çok başvurulduğu alanlardan biri olarak dikkat çekmektedir.


Dikey uzmanlaşmanın ön plana çıktığı ve kanunlar tarafından regüle edilerek güncel uyumluluğun korunmasını gerektiren bordro hizmetlerinin, şeffaf olarak işin sahipleri tarafından da izlenebilmesi de hayati önem taşıyan bir diğer konudur. Bu nedenle, online bilgi işlem desteği üzerinden gerek işi yapan gerekse işin sahibi tarafından aynı anda aynı ortamda takibinin sağlanması, dış kaynak kullanımındaki bilgi körlüğünü ortadan kaldırmakta, hatta istendiği ölçüde çalışanın kendisi tarafından dahi “self-service” hizmetlerle desteklenebilmektedir.


Sonuç olarak; online bordro hizmetleri sadece iş yükünün dış kaynak ile çözülmesi ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bilgiendirme ve raporlama konusunda şirketin bir iç departmanı gibi tek bir ortamda hizmet sürekliliğini sağlayan bir uygulama ve hizmet bütünüdür. Bordro dış kaynak hizmeti; gerek SGK, banka ve muhasebe gibi kurumlarla hazır entegre bilgi sistem altyapısı, gerekse iş bilgisi ile her iki boyuta da hazır çözüm sağlamaktadır. Sadece mevzuatın kuru kuruya uygulanması değil, aynı zamanda işin fiili ve canlı olarak takip edildiği ve her seviyede raporlamanın yapıldığı teknik yazılım, donanım vb altyapı konularının da yine işin uzmanına bırakılma lüksü ancak böyle bir sistem ile mümkündür.


Bordro hizmetlerinde dış kaynak hizmeti kullanabilmenin yanısıra, hizmet seçeneklerimizden sadece yazılımı bu şekilde kullanmak da bir seçenektir, böylece firma içindeki personel departmanının yasal mevzuata uygun yazılımı altyapısı dahil hiçbir lisans ödemeden kullanması ile sınırlı kalmak da mümkün olmaktadır.


Böyle bir sisteme geçiş ile firmanızın sağlayacağı faydalar konu başlıkları altında özetlenmiştir:


KESİNLİK

• Yasal mevzuatın, şirket içerisinde takip edilme ve yorumlanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak, aynı anda zaten birçok şirket için yapılan mevzuat takibi çemberine dahil olmanızı sağlar.

• 6 ayda bir düzenli olarak değişen ya da kanunlarla ara değişikliklere maruz kalan yasal limitler, vergi oranları vb rakamların takibinin tek ve ortak bir elden sizin adınıza da yapılmasını sağlar.


MALİYETLERDEN TASARRUF

• Önceden belirlenmiş, net ve değişmeyen bordro maliyetleri ile,

• Firmadaki insan kaynağının bordro hesaplanması ve mevzuatı takibindense, özlük işlere yönelmesi ile,

• Bordro işlemlerinin takibi amacıyla bu işe özel yazılım, donanım, bakım vb masrafların hiç oluşmamasını sağlayarak maliyet avantajı oluşturulmaktadır


ZAMANDAN TASARRUF

• Bordro işlemlerinin yapılmasından,

• Bordro zarflarının oluşturulmasından,

• Personelin bordro ile yapacağı sorgulamanın online ortama taşınmasından,

• E-bildirge ile ilgili ayrıca bir hazırlık yapılmasına gerek kalmamasından dolayı zamandan tasarruf sağlanmaktadır


TEKNOLOJİ

• Verilen izinler dahilinde internet erişiminin olduğu dünyanın her yerinden 7 x 24 tablet dahil sürekli erişim

• SSL protokolü ile kriptolu, güvenli erişim

• İstendiği takdirde çalışanlara e-mail ile kesinleşen bordro bildirimi

• Bankalar için hazır ödeme dosyası entegrasyonu

• SGK ile hazır e-bildirge altyapısı

• Muhasebe sistemlerine aktarılabilecek şekilde kapalı ya da açık mahsup dosyalarının oluşturulması

• Dağıtık ofislerle ortak çalışabilme için hazır web platformunda çalışan uygulama


ESNEKLİK

• Bordro ödeme ve kesinti kalemlerinin gerektiğinde firmanıza özelleştirilebilmesi ile,

• Raporlama imkanlarının benzer şekilde üst yönetimin ya da varsa yurtdışıdaki insiyatiflerin doğrultusunda adapte edilebilmesi ile,

• Verilerin doğrudan web arayüzünün yanısıra istenirse Excel vb ortamlardan alınması ya da verilmesi ile kullanım esnekliği ve adaptasyon sağlanmaktadır


GİZLİLİK

• Sadece yetkili personel tarafından görülebilen bilgi ve raporlar söz konusudur.

• Verilerin güvenliği gerek yazılım gerekse donanım seviyesinde OnlineBordro.Com güvencesi altındadır

• Verilerin doğrudan web arayüzünün yanısıra istenirse Excel vb ortamlardan alınması ya da verilmesi ile kullanım esnekliği ve adaptasyon sağlanmaktadır

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİMİZ


Web teknolojikerinin günümüzde sunduklarıyla birlikte,
Online Bordro'nun öne çıkan bazı özellikleri aşağıdadır:

Güncel

Güncel mevzuatlar ve değişiklikler anında hazır.

Uyumlu

Tüm tarayıcılarla uyumlu.

Entegre

SGK ve muhasebe ile entegre.

Eğitim

Uzaktan veya yerinde eğitim.

Hesaplı

Altyapı ve Lisans yatırımı yok.

Güvenli

Bilgiler güvenilir sunucularda.